Lịch sử cập nhật Windows 10 và Windows Server 2016

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Bản cập nhật dành cho Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016


Windows 10 là một dịch vụ, điều đó có nghĩa là hệ điều hành này sẽ ngày càng tốt hơn thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ.

Tin vui là bạn thường không phải làm gì cả! Nếu bạn đã kích hoạt các bản cập nhật tự động, các bản cập nhật mới sẽ tự động tải xuống và cài đặt bất cứ khi nào có sẵn, vì vậy, bạn sẽ không phải bận tâm về điều đó. 
 
Ở bên trái của trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các bản cập nhật đã phát hành cho phiên bản Windows này. Bạn cũng có thể tìm thấy thêm thông tin về các bản phát hành và mọi sự cố đã biết. Việc cài đặt bản cập nhật gần đây nhất đảm bảo rằng bạn cũng nhận được mọi bản cập nhật trước đó mà có thể bạn đã bỏ lỡ, bao gồm cả mọi bản sửa lỗi bảo mật quan trọng.
 

Trạng thái hiện tại của Windows, phiên bản 1607 và Windows Server 2016


Để biết thông tin mới nhất về Sự cố Đã biết cho Windows và Windows Server, vui lòng truy cập vào Bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.