Ngày 11 tháng 10 năm 2016 – KB3194798 (HĐH bản dựng 14393.321)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện độ tin cậy của Bluetooth và hệ thống tệp lưu trữ.
  • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển máy in cài đặt không đúng cách sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3170005.
  • Khắc phục sự cố gây ra lỗi đăng nhập nếu nhập sai mật khẩu hoặc mật khẩu mới không đáp ứng yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3167679.
  • Khắc phục sự cố yêu cầu người dùng đăng xuất rồi đăng nhập lại trước khi sử dụng ứng dụng họ đã cài đặt bằng Windows Installer (MSI).
  • Cải thiện hỗ trợ dành cho các mạng bằng cách thêm các mục nhập mới vào cơ sở dữ liệu Tên điểm truy cập (APN).
  • Khắc phục sự cố gây cạn pin quá mức trên Windows 10 Mobile khi được kết nối với Wi-Fi.
  • Khắc phục sự cố khi thiết lập nhận diện bằng đồng tử và dấu vân tay đôi khi khiến không đăng nhập được trên Windows 10 Mobile.
  • Khắc phục sự cố dẫn đến mức sử dụng CPU cao trên Windows 10 Mobile.
  • Khắc phục sự cố khác với tính năng phát lại đa phương tiện, sửa đổi giờ mùa hè, xác thực, Internet Explorer 11 và Windows Shell.
  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer 11, sổ đăng ký Windows và hub chẩn đoán.

Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3194798.