Ngày 2 tháng 8 năm 2016 — KB3176929 (HĐH bản dựng 14393.10)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện độ tin cậy của các tác vụ nền và tiện ích mở rộng cho Microsoft Edge.
  • Giải quyết sự cố cấp phép khiến ứng dụng không kích hoạt được.
  • Giải quyết sự cố khiến không thể thay đổi hướng màn hình sau khi lắp đế bàn phím.
  • Giải quyết sự cố quét bản cập nhật theo lịch bị chậm trễ khi Kết nối ở chế độ Chờ.
  • Giải quyết sự cố thỉnh thoảng khiến các ứng dụng Ngôn ngữ Đánh dấu Ứng dụng Mở rộng được (XAML) không nhận được dữ liệu nhập bàn phím.
  • Giải quyết sự cố với tính năng ghi nhật ký sự kiện tạo ra phân bổ ảo rất lớn.
  • Giải quyết sự cố gây tiêu hao nhiều pin khi thiết bị Windows 10 Mobile đang ở chế độ chờ hoặc màn hình tắt.
  • Giải quyết các sự cố khác về tính tương thích của Cortana, Microsoft Query và Microsoft Excel và Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) tiếng Hàn.

Để có danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3176929.