Ngày 11 tháng 10 năm 2016 — KB3192440 (HĐH bản dựng 10240.17146)

Áp dụng cho: Windows 10

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện độ tin cậy của giao diện thiết bị đồ họa Windows (GDI).
  • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển máy in cài đặt không đúng cách sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3170005.
  • Khắc phục sự cố gây ra lỗi đăng nhập nếu nhập sai mật khẩu hoặc mật khẩu mới không đáp ứng yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3167679.
  • Khắc phục sự cố đôi khi Internet Explorer 11 bị lỗi khi sử dụng trang tính có kiểu do người dùng xác định.
  • Cải thiện hỗ trợ dành cho các mạng bằng cách thêm các mục nhập mới vào cơ sở dữ liệu Tên điểm truy cập (APN).
  • Cải thiện hỗ trợ cho các trang web bằng cách cập nhật danh sách tải trước HTTP Strict Transport Security (HSTS).
  • Khắc phục sự cố với sửa đổi thời gian mùa hè.
  • Khắc phục sự cố khác với Internet Explorer 11 và quá trình cấp phép.
  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer 11, trình điều khiển chế độ nhân, Cấu phần Microsoft Graphics, sổ đăng ký Windows và hub chẩn đoán.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ của các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3192440.