Ngày 20 tháng 9 năm 2016 — KB3193821 (HĐH bản dựng 10240.17113)

Áp dụng cho: Windows 10

Chúng tôi đã gặp phải sự cố truyền mạng với bản cập nhật KB3185611 được phát hành vào ngày 13 tháng 9 năm 2016 và cách nhanh nhất để khắc phục sự cố này là phát hành lại bản cập nhật cho tất cả Mạng phân phối nội dung. Bản cập nhật mới KB3193821 này có cùng bộ bản sửa lỗi với KB3185611. Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà vấn đề này có thể gây ra cho bạn.