Ngày 8 tháng 3 năm 2016 — KB3140745 (HĐH bản dựng 10240.16725)

Áp dụng cho: Windows 10

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện hỗ trợ cho ứng dụng, đăng nhập thẻ thông minh, thẻ Ethernet kép và Appraiser.
  • Cải thiện độ tin cậy cho quá trình tắt hệ điều hành, ứng dụng chính sách nhóm, màn hình, máy ảo và Windows Update.
  • Cải thiện hiệu suất cho quá trình nhập nội dung trong ứng dụng, BitLocker và cài đặt bản cập nhật cũng như thông báo.
  • Khắc phục sự cố với tính năng in trong Internet Explorer 11.
  • Khắc phục sự cố bảo mật xảy ra khi bạn cố gắng phát nội dung bị lỗi.
  • Khắc phục sự cố bảo mật mà có thể cho phép thực thi mã từ xa trong khi xem PDF trong Microsoft Edge.
  • Khắc phục các sự cố khác với âm thanh hệ thống, thuộc tính tệp, kiểm tra chính tả, đăng nhập và Internet Explorer 11.
  • Khắc phục các sự cố bảo mật khác xảy ra với Microsoft Edge, Internet Explorer 11, trình điều khiển bộ nhớ USB, trình điều khiển chế độ nhân, .NET Framework, phông chữ đồ họa, OLE, đăng nhập thứ cấp và thư viện PDF.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3140745.