Ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3198585 (HĐH bản dựng 10240.17190)

Áp dụng cho: Windows 10

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các cập nhật bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:
  • Khắc phục sự cố cập nhật cơ sở dữ liệu Tên điểm truy cập (APN).
  • Khắc phục sự cố đình trệ sau khi đặt lại mật khẩu người dùng.
  • Khắc phục sự cố hiển thị điểm trong Internet Explorer 11 và Microsoft Edge.
  • Khắc phục sự cố ký tự tiếng Nhật bị thiếu khi được chuyển đổi bằng Trình soạn phương pháp nhập liệu.
  • Khắc phục các sự cố khác với trình điều khiển bộ lọc, bảo mật doanh nghiệp, shell Windows và Internet Explorer 11.
  • Phần cập nhật bảo mật cho hệ điều hành Windows, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Trình quản lý tệp của Windows, Cấu phần đồ họa của Microsoft, phương pháp xác thực Windows, trình điều khiển chế độ nhân, Ổ cứng ảo của Microsoft, Bộ điều khiển video của Microsoft, OpenType và trình điều khiển Hệ thống tệp bản ghi chung.
Để biết thêm thông tin về các phần cập nhật bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3198585.