Ngày 10 tháng 1 năm 2017—KB3210720 (HĐH Bản dựng 10240.17236)

Áp dụng cho: Windows 10

Các cải tiến và bản sửa lỗi


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có: 
  • Khắc phục sự cố bảo mật liên quan đến Microsoft Edge
Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này


 Triệu chứngGiải pháp 
Người dùng có thể gặp tình trạng màn hình bị trễ hoặc bị cắt trong khi chạy ứng dụng hiển thị 3D (như trò chơi) trên hệ thống có nhiều thiết bị hiển thị. Để giải quyết sự cố này, hãy xem xét các tùy chọn sau:
  • Chạy ứng dụng trong chế độ Windows (không phải toàn màn hình)
  • Khởi động ứng dụng chỉ với một màn hình được kết nối 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
  • Thông tin về việc thay thế bản cập nhật
    Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB3205383 đã phát hành trước đó.
  • Thông tin tệp
    Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy KB3210720. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt bản cập nhật Windows 10, thì kích thước gói cho phiên bản X86 là 502 MB và kích thước gói cho phiên bản x64 là 1.080 MB.