Lỗi "Bộ vi xử lý không được hỗ trợ với phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng" khi bạn quét hoặc tải xuống bản cập nhật Windows

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows 7Windows Server 2012 R2 Datacenter Thêm

Triệu chứng


Khi cố gắng quét hoặc tải xuống bản cập nhật thông qua Windows Update, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Phần cứng không được hỗ trợ
Máy tính của bạn sử dụng bộ vi xử lý được thiết kế cho phiên bản Windows mới nhất. Vì bộ vi xử lý không được hỗ trợ với phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng nên hệ thống sẽ bỏ qua các bản cập nhật bảo mật quan trọng.
error message
 
 

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi trong cửa sổ Windows Update giống như sau:
Windows không thể tìm thấy bản cập nhật mới.
Lỗi xảy ra khi tìm kiếm bản cập nhật mới cho máy tính của bạn.
(Các) Lỗi được phát hiện:
Mã 80240037 Windows Update gặp lỗi không xác định.

Nguyên nhân


Lỗi này xảy ra do các bộ vi xử lý thế hệ mới yêu cầu hỗ trợ trên phiên bản Windows mới nhất. Ví dụ, Windows 10 là phiên bản Windows duy nhất được hỗ trợ trên các bộ vi xử lý sau:

  • Bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ bảy (7th)
  • AMD "Bristol Ridge"
  • Qualcomm "8996"

Do cách thực hiện chính sách hỗ trợ này, các thiết bị chạy những phiên bản Windows sau và có bộ xử lý thế hệ thứ bảy hoặc mới hơn có thể không thể quét hoặc tải xuống bản cập nhật thông qua Windows Update hoặc Microsoft Update:

  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 7

Giải pháp


Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp máy tính chạy Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2 lên Windows Server 2016; cũng như Windows 8.1 và Window 7 lên Windows 10 nếu máy tính có bất kỳ bộ vi xử lý thế hệ nào sau đây:

  • Bộ xử lý "Intel Core" Intel thế hệ thứ bảy (7th) hoặc mới hơn
  • Bộ xử lý AMD thế hệ thứ bảy (7th) ("Bristol Ridge") hoặc mới hơn
  • Bộ vi xử lý Qualcomm "8996" hoặc thế hệ mới hơn

Thông tin Bổ sung


Để biết cách xác định thế hệ bộ xử lý Intel bạn đã cài đặt, truy cập website sau của Intel:

Về số bộ xử lý Intel

Để biết cách nâng cấp hệ điều hành máy tính lên Windows 10, xem Tải xuống Windows 10.  

Tham khảo


Câu hỏi thường gặp về chính sách vòng đời hỗ trợ - Các sản phẩm Windows

Windows 10 nắm giữ sự Đổi mới của Thung lũng Silicon