Giải phóng dung lượng để cập nhật Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Các bản cập nhật Windows 10 cung cấp các tính năng mới nhất và cải tiến bảo mật để giúp giữ cho PC của bạn được cập nhật và an toàn hơn. Trước khi quá trình cài đặt bắt đầu, Windows sẽ kiểm tra để đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn cho quá trình cài đặt cũng như cho các tính năng mới và cải tiến bảo mật này.

Nếu không đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ, bạn sẽ nhận được một thông báo (như sau) cho biết Windows cần thêm dung lượng.

Windows cần dung lượng để cập nhật

Hệ thống không thể cài đặt các cải tiến bảo mật và tính năng mới nhất của Windows 10 trên PC của bạn do sắp hết dung lượng đĩa. 

Tạo thêm dung lượng với thiết bị lưu trữ bên ngoài


Bạn có thể tạm thời nhận thêm dung lượng bằng cách sử dụng một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng ngoài.

Dưới đây là những gì bạn sẽ cần:

 • Thiết bị lưu trữ bên ngoài có dung lượng trống10GB trở lên, tùy thuộc vào mức dung lượng bạn cần thêm.
 • Kết nối internet.

Sau đây là cách thực hiện: 

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật .
 2. Từ trang Windows Update, chọn Khắc phục sự cố. Thao tác này sẽ cho chạy công cụ Windows update cho phép bạn cập nhật PC bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.
 3. Trước khi sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để cập nhật, hãy đảm bảo đã sao lưu mọi tệp quan trọng. 
 4. Kết nối thiết bị lưu trữ bên ngoài và chọn thiết bị đó từ menu thả xuống.
 5. Chọn Tiếp theo và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật.
 6. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể tháo thiết bị lưu trữ bên ngoài một cách an toàn. 

Ngay cả sau khi đã chọn thiết bị lưu trữ bên ngoài, nếu không có đủ dung lượng trống trên ổ đĩa nội bộ thì bạn vẫn có thể được nhắc giải phóng thêm dung lượng. 

Nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài, hãy chọn Tôi không muốn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Giải phóng dung lượng trên thiết bị của bạn


Sau đây là cách để có thêm dung lượng lưu trữ trên ổ đĩa cứng nội bộ trong thiết bị của bạn:

 1. Mở Thùng Rác và xóa các tệp đã xóa.
 2. Mở thư mục Tải xuống và xóa bất kỳ tệp nào bạn không cần.
  • Lưu ý: nếu bạn không biết cách tìm Thùng Rác hoặc thư mục Tải xuống, hãy tìm kiếm trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.
 3. Nếu bạn vẫn cần thêm dung lượng, hãy Mở Sử dụng Bộ nhớ.
 4. Thao tác này sẽ mở Cài đặt > Hệ thống Lưu trữ.
 5. Chọn Tệp Tạm thời và xóa bất kỳ tệp nào bạn không cần.
 6. Trở về Windows cần dung lượng để cập nhật.
 7. Chọn Làm mới.   
 8. Nếu bạn vẫn thấy Windows cần dung lượng để cập nhật, hãy lặp lại quy trình đó hoặc cân nhắc xóa các tệp không cần thiết khỏi các thư mục khác. Ngoài ra, hãy cân nhắc chuyển một số tệp sang thiết bị lưu trữ bên ngoài nếu bạn chưa thực hiện.
 9. Khi hoàn tất, chọn Bắt đầu  Nguồn > Khởi động lại.