Cài đặt máy in trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Khi bạn kết nối máy in với PC hoặc thêm máy in mới vào mạng nội hạt, thường thì bạn có thể bắt đầu in ngay. Windows 10 hỗ trợ hầu hết các máy in, vì vậy bạn có thể không phải cài đặt phần mềm máy in đặc biệt. Nhưng nếu cần, bạn có thể tìm thấy trình điều khiển và nội dung hỗ trợ máy in bổ sung thông qua Windows Update.

 

Để cài đặt hoặc thêm máy in mạng, không dây hoặc Bluetooth

Nếu máy in của bạn đang bật và được kết nối với mạng, Windows sẽ dễ dàng tìm thấy máy in. Máy in có sẵn có thể bao gồm tất cả các máy in trên mạng, chẳng hạn như máy in Bluetooth và máy in không dây hoặc máy in được cắm vào máy tính khác và được chia sẻ trên mạng. Có thể bạn cần có quyền để cài đặt một số máy in.

  1. Kết nối cáp USB của máy in với thiết bị và đảm bảo máy quét được bật.
  2. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Thiết bị > Máy in và máy quét.
  3. Chọn Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi máy tính tìm các máy in lân cận, sau đó chọn máy in bạn muốn sử dụng và chọn Thêm thiết bị.

Nếu máy in không có trong danh sách, hãy chọn Máy in tôi cần dùng không được liệt kê, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để thêm máy in theo cách thủ công bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn đó.

Để cài đặt hoặc thêm máy in cục bộ

Trong hầu hết các trường hợp, tất cả mọi việc bạn cần làm để thiết lập máy in là kết nối máy in đó với PC. Chỉ cần cắm cáp USB từ máy in vào cổng USB hiện có trên PC và bật máy in.

  1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Thiết bị > Máy in và máy quét.
  2. Chọn Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi máy tính tìm các máy in lân cận, sau đó chọn máy in bạn muốn sử dụng và chọn Thêm thiết bị.

Nếu máy in không có trong danh sách, hãy chọn Máy in tôi cần dùng không được liệt kê, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để thêm máy in theo cách thủ công bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn đó.

Bạn cần trợ giúp thêm?