Ngày 20 tháng 3 năm 2017—KB4015438 (HĐH Bản dựng 14393.969)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố đã biết với KB4013429 khiến Máy nghe DVD cho Windows (và các ứng dụng bên thứ 3 sử dụng thư viện xử lý Microsoft MPEG-2) bị lỗi.
  • Khắc phục sự cố trong đó một số khách hàng bật Switch Embedded Teaming (SET) có thể bị đình trệ hoặc gặp lỗi khi thay đổi thuộc tính tốc độ liên kết của bộ điều hợp thực. Đây là sự cố đã biết trong KB4013429. Sự cố này xảy ra phổ biến nhất dưới dạng DPC_WATCHDOG_VIOLATION hoặc khi bật trình xác minh, sẽ thấy VRF_STACKPTR_ERROR trong kết xuất Bộ nhớ.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

 

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp 
Một số khách hàng sử dụng IE11 và CRM 2011 có thể gặp tình trạng các biểu mẫu hiển thị không đúng. Sự cố này đã được khắc phục trong KB4016635.
Đối với một số ứng dụng trong Microsoft Store, khách hàng có thể gặp lỗi cập nhật ứng dụng với mã lỗi 0x80070216 trong trang Microsoft Store > Tải xuống và Cập nhật. Sự cố này đã được khắc phục trong KB4016635.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này có thể được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

  • Thông tin về việc thay thế bản cập nhật
    Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB4013429 đã phát hành trước đó.
  • Thông tin tệp
    Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy KB4015438. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt bản cập nhật Windows 10, thì kích thước gói cho phiên bản X86 là 566 MB và kích thước gói cho phiên bản x64 là 1.106 MB.