Bản Cập Nhật cho Surface Book - Intel(R) cảm ứng chính xác thiết bị

Áp dụng cho: Surface Book

Tóm tắt


Cải thiện khả năng đa chạm và bút kết nối khi thiết bị thức giấc ngủ.

Cách nhận bản cập nhật này


Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:

Intel Corporation-HIDClass-1.2.0.99

Điều kiện tiên quyết


Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có bản Windows 10 tác giả Cập Nhật được cài đặt trên thiết bị.

Thông tin khởi động lại


Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp


Thiết bị cảm ứng chính xác Intel(R) – nhân giao diện thiết bị (1.2.0.99)

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.