Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4016871 (HĐH Bản dựng 15063.296 và 15063.297)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố với thiết bị Surface Hub thức dậy khoảng 4 phút một lần sau hai giờ đầu tiên. 
  • Khắc phục sự cố trong đó autochk.exe có thể ngẫu nhiên bỏ qua kiểm tra ổ đĩa và không khắc phục lỗi, có thể dẫn đến mất dữ liệu. 
  • Khắc phục sự cố trong đó người dùng Microsoft Edge trong các môi trường mạng không hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn Mở Nhanh TCP có thể gặp sự cố khi kết nối với một số trang web. Người dùng có thể bật lại Mở Nhanh TCP trong about:flags.  
  • Khắc phục sự cố với kết nối Bluetooth của Arc Touch mouse.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer, Cấu phần Microsoft Graphics, Máy chủ SMB của Windows, Windows COM, Microsoft Scripting Engine, nhân Windows, Windows Server và .NET Framework.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, số bản dựng sẽ là 15063.296 (đối với tất cả các thiết bị chạy Windows 10 ngoại trừ Mobile và IoT) hoặc 15063.297 (đối với Mobile và IoT).