Ngày 9 tháng 5 năm 2017—KB4019472 (HĐH Bản dựng 14393.1198)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong đó các trang Cài đặt PC không hiển thị tùy chọn chính xác sau khi cài đặt KB3213986 và gói ngôn ngữ. 

 • Khắc phục sự cố trong đó phông chữ xuất hiện khác nhau dựa trên việc ứng dụng sử dụng Graphics Device Interface (GDI) hay GDI Plus. 

 • Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng sử dụng msado15.dll ngừng hoạt động sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB4015550. 

 • Khắc phục sự cố khiến thiết bị không phản hồi khi người dùng cố bật các ký tự do người dùng xác định (EUDC). 
 • Khắc phục sự cố khiến thiết bị gặp sự cố mỗi lần người dùng đăng xuất khỏi phiên từ xa bằng cách sử dụng Virtual Desktop Agent (VDA). 
 • Khắc phục sự cố trong đó việc thay đổi cài đặt tỷ lệ của màn hình sẽ ngăn không cho các công cụ nhận biết DPI (Notepad, MS Vẽ, v.v...) chấp nhận mục nhập hoặc vẽ đúng cách khi sử dụng IME tiếng Nhật. 
 • Khắc phục sự cố khiến sử dụng CPU của Windows Explorer ở mức 20% khi tệp thực thi được lưu trữ trên chia sẻ tệp và thuộc tính Ngoại tuyến được đặt. 
 • Khắc phục sự cố trong đó Chuyển tiếp Sự kiện Windows giữa hai máy chủ 2012 R2 làm cho báo cáo không tương thích với Thông tin Bảo mật bên thứ ba và phần mềm Quản lý Sự kiện. 
 • Khắc phục sự cố trong đó trình hướng dẫn Mật mã hóa Ổ BitLocker hiển thị trang "Chọn chế độ mã hóa để sử dụng" ngay cả khi đã bật BitLocker GPO.
 • Khắc phục sự cố trong đó AppLocker không thể chặn các nhị phân có chứng chỉ bị thu hồi.
 • Khắc phục sự cố trong đó máy ảo (VM) mất kết nối mạng nếu VM không gửi các gói Giao thức Phân giải Địa chỉ trong 5 phút và VM được kết nối với NIC không dây. 
 • Khắc phục sự cố khiến mất kết nối VPN khi sử dụng máy tính với thẻ WAN tích hợp (thẻ mạng di động). 
 • Khắc phục sự cố trong đó I/O nhiều đường dẫn không khôi phục dịch vụ đúng cách sau khi xảy ra tình trạng kiểm tra "Yêu cầu bất hợp pháp, LUN không khả dụng (mã nhận biết 05/25/00)". 
 • Khắc phục sự cố trong đó lỗi Stop 0x27 xảy ra sau khi người dùng cung cấp tên người dùng và mật khẩu tên miền. 

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng có thể tạo thư mục trên ổ đĩa flash USB khi "Từ chối truy cập ghi" được đặt cho Truy nhập Thiết bị lưu trữ Rời. 

 • Khắc phục sự cố trong đó thế hệ kết xuất sự cố bị treo ở 0% trên hệ thống với hơn 750 GB bộ nhớ thực và Hyper-V được bật.  
 • Khắc phục sự cố với rò dung lượng tệp phân trang khiến Windows bị sự cố, màn hình xanh hoặc mất dữ liệu.
 • Khắc phục sự cố ngăn truy cập vào trang web khi Automatic Rebind of Renewed Certificate và Directory Service Mapper được bật. 
 • Khắc phục sự cố trong Services.exe với mã lỗi “0xc0000374 - Heap đã bị hỏng“ và yêu cầu khởi động lại hệ thống.
 • Khắc phục sự cố trong đó các định nghĩa chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows, do mạng tạo, ngăn không cho các bản cập nhật khác (LCU, trình điều khiển) được tải xuống. 
 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer 11 không lưu tệp JavaScript khi xuất sang tệp MHT. 
 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Internet Explorer 11 làm theo chuyển hướng khi tiêu đề Include-Referer-Token-Binding-ID được đặt thành “true”. 
 • Khắc phục sự cố khiến người dùng thỉnh thoảng bị đăng xuất khỏi ứng dụng Web. 
 • Cập nhật Trang Tab Mới của Internet Explorer 11 bằng nguồn cấp tin tức được tích hợp. 
 • Ngừng sử dụng SHA-1 Microsoft Edge và Internet Explorer 11 cho Xác thực Máy chủ SSL/TLS. Xem Advisory 4010323 để biết thêm thông tin.

 • Khắc phục các sự cố khác với Windows Shell, bảo mật doanh nghiệp, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, kết nối mạng lưu trữ, Dịch vụ Thông tin Internet, Active Directory, phân cụm, Windows Server, nền tảng máy khách và Internet Explorer.
 • Các bản cập nhật bảo mật cho Windows COM, Máy chủ SMB của Windows, Windows server, Internet Explorer và Microsoft Edge.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp

Các ký tự do Người dùng Cuối Xác định (EUDC) có thể không hiển thị trong một số ứng dụng.

Vấn đề này chưa được khắc phục. Chúng tôi đang nghiên cứu bản sửa lỗi và sẽ cho phép tải xuống khi đã sẵn sàng.

Bản cập nhật bảo mật này đã gây ra sự cố mà trong đó, nếu mục tiêu iSCSI trở nên không khả dụng, việc tìm cách kết nối lại sẽ gây rò. Việc bắt đầu kết nối mới với mục tiêu khả dụng sẽ hoạt động như dự kiến. Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem phần sau.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.