Bản Cập Nhật cho thiết bị Surface Book-Surface DTX-hệ thống

Áp dụng cho: Surface Book

Tóm tắt


Bản cập nhật này cải thiện tính ổn định của hệ thống.

Cách nhận bản cập nhật này


Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:
Bề mặt-hệ thống-2.27.136.0

Điều kiện tiên quyết


Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại


Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp


Bề mặt DTX-hệ thống thiết bị (2.27.136.0)

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.