Gửi phản hồi tới Microsoft với ứng dụng Hub Phản hồi

Áp dụng cho: Windows 10

Ứng dụng Hub Phản hồi cho phép bạn báo cho Microsoft biết về mọi vấn đề bạn gặp phải khi đang sử dụng Windows 10 và gửi các đề xuất để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm Windows của bạn.

Việc gửi đề xuất hoặc báo cáo sự cố có thể dễ dàng như tìm phản hồi tương tự như phản hồi của bạn và tán thành phản hồi đó. Tuy nhiên, nếu không có phản hồi nào giống như phản hồi của bạn, hãy tiếp tục và tạo một số phản hồi mới cho chúng tôi. Bạn thậm chí còn có thể đính kèm một số ảnh chụp màn hình hoặc tạo lại một sự cố để giúp chúng tôi hiểu được sự cố bạn đang gặp phải.

 

Khi mở ứng dụng Hub Phản hồi, bạn sẽ thấy Trang chủ. Dưới đây là những gì bạn sẽ tìm thấy ở đó:

 • Chế độ xem Tất cả phản hồi hiển thị phản hồi từ các khách hàng khác và chế độ xem Phản hồi của Tôi để nhìn thấy phản hồi mà bạn đã tạo hoặc tán thành.
 • Một hộp tìm kiếm, với văn bản mặc định Cung cấp cho chúng tôi phản hồi để cải thiện Windows. Đây là nơi bạn nhập văn bản để tìm kiếm phản hồi hiện có.
 • Nút  Thêm Phản hồi Mới mà bạn sử dụng sau khi đã tìm kiếm phản hồi giống như phản hồi của bạn.
 • Sau đây là các tùy chọn hiển thị phản hồi trên Trang chủ:
  • Sắp xếp. Sắp xếp các phản hồi theo số lượng tán thành, gần đây nhất hoặc xu hướng hàng đầu.
  • Bộ lọc. Chỉ hiển thị sự cố hoặc đề xuất.
  • Thiết bị. Hiển thị các phản hồi cho PC, thiết bị di động hoặc HoloLens.
  • Danh mục. Hiển thị phản hồi cho một danh mục cụ thể, chẳng hạn như Cortana và Tìm kiếm, Ứng dụng và Trò chơi hoặc Gọi điện và Nhắn tin.
 • Đưa vào bộ sưu tập. Bạn có thể thấy phản hồi riêng lẻ của mình được kết hợp vào một bộ sưu tập chứa các phản hồi tương tự.
 • Tùy chọn Tán thành nằm bên cạnh các mục nhập phản hồi, do đó bạn có thể thêm ý kiến của mình mà không cần phải gửi phản hồi trùng lặp.

 

Tìm các phản hồi hiện có để tán thành


 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi mở Hub Phản hồi .
 2. Trong hộp tìm kiếm ở đầu trang chủ, hãy nhập sự cố hoặc đề xuất của bạn và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm  ở bên phải ngoài cùng hộp tìm kiếm.
 3. Trong kết quả tìm kiếm, hãy tìm kiếm phản hồi tương tự như phản hồi của bạn. Truy vấn tìm kiếm của bạn càng cụ thể, thì cơ hội hiển thị phản hồi giống như phản hồi của bạn càng cao.
  • Nếu bạn tìm thấy phản hồi tương tự, hãy chọn Tán thành.
  • Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ phản hồi nào hoặc không thấy phản hồi phù hợp với ý kiến của mình, hãy thêm phản hồi riêng của bạn!

Thêm phản hồi mới


Thông tin chi tiết về phản hồi

 1. Chọn  Thêm phản hồi mới bên cạnh thanh tìm kiếm.
 2. Cho chúng tôi bạn đang gửi sự cố hay đề xuất.
 3. Trong hộp Tóm tắt sự cố của bạn, hãy sử dụng một tiêu đề ngắn gọn nhưng rõ ràng cho sự cố hoặc đề xuất của bạn.
 4. Trong hộp Cung cấp cho chúng tôi biết thêm thông tin chi tiết (tùy chọn), bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cụ thể hơn, chẳng hạn như bạn gặp phải sự cố trong tình huống như thế nào.
 5. Chọn một danh mục tương ứng với phản hồi của bạn. Ví dụ: nếu máy in của bạn ngừng hoạt động, bạn sẽ chọn Phần cứng, Thiết bị và Trình điều khiển.
 6. Chọn một danh mục phụ—chẳng hạn như In cho sự cố khi in.
 7. (Tùy chọn) Thực hiện qua các bước sự cố khi chụp lại các bước để chúng tôi có thể thấy chuyện gì đã xảy ra.
  1. Chọn Tạo lại sự cố (được khuyến nghị).
  2. Chọn loại sự cố bạn đang gặp phải và chọn Bắt đầu chụp.
  3. Làm theo các bước dẫn đến sự cố.
  4. Khi bạn đã hoàn tất các bước này, hãy chọn Dừng chụp.
 8. (Tùy chọn) Gửi ảnh chụp màn hình để giúp thể hiện sự cố.
  1. Đi tới nơi đã xảy ra sự cố, nhấn phím logo Windows + Print screen để chụp ảnh màn hình của bạn.
  2. Chọn Đính kèm ảnh chụp màn hình, đi tới thư mục Ảnh/Ảnh chụp màn hình, chọn ảnh chụp màn hình mà bạn muốn gửi và sau đó nhấn Enter.
 9. Khi bạn đã hài lòng với phản hồi của mình, hãy chọn Gửi.