Khả năng tương thích của phụ kiện trong Windows 10 ở S mode

Áp dụng cho: Windows 10 S

Microsoft đã giới thiệu Windows 10 ở S mode, một cấu hình Windows 10 Pro cụ thể mang đến trải nghiệm Windows quen thuộc, hiệu quả được hợp lý hóa để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất. Nhiều thiết bị ngoại vi và phụ kiện phần cứng (chẳng hạn như máy in) hoạt động với Windows 10 Home và Pro sẽ hoạt động với Windows 10 ở S mode, mặc dù chỉ với chức năng hạn chế trong một số trường hợp. Vui lòng tham vấn nhà sản xuất phụ kiện để tìm hiểu thêm. 

Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất phụ kiện phần cứng để cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng sử dụng Windows 10 ở S mode. Các liên kết dưới đây sẽ giúp bạn biết thêm thông tin từ các nhà sản xuất dựa trên những nỗ lực đó. Ngoài ra còn có liên kết tới thông tin về các phụ kiện do Microsoft sản xuất. 

 

Máy in và máy quét


Các nhà sản xuất sau có trang web thảo luận về việc sử dụng các máy in và máy quét cụ thể với Windows 10 ở S mode. Nếu nhà sản xuất của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ với họ để biết thông tin về khả năng tương thích.

BROTHER INDUSTRIES, LTD.: chỉ tiếng Anh

Canon

Dell

EPSON: chỉ tiếng Anh

HP: chỉ tiếng AnhTất cả Ngôn ngữ

KONICA MINOLTA, INC.: chỉ tiếng Anh

Lexmark International, Inc.: Chỉ tiếng Anh

Toshiba: Chỉ tiếng Anh
 

Bàn phím và chuột


Các nhà sản xuất sau có trang web thảo luận về việc sử dụng các bàn phím và chuột cụ thể với Windows 10 ở S mode. Nếu nhà sản xuất của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ với họ để biết thông tin về khả năng tương thích.

Bàn phímChuột Microsoft

Webcam và camera


Các nhà sản xuất sau có trang web thảo luận về việc sử dụng những phụ kiện cụ thể với Windows 10 ở S mode. Nếu nhà sản xuất phụ kiện của bạn không có trong danh sách, hãy liên hệ với họ để biết thông tin về khả năng tương thích.

Webcam Microsoft

Thiết bị ngoại vi khác


Hầu hết các phụ kiện phần cứng khác sẽ hoạt động như được thiết kế với trình điều khiển chung cài đặt sẵn do Microsoft cung cấp. Một số chức năng do phần mềm đi kèm cung cấp có thể không được bật. Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất phần cứng của bạn để biết thêm thông tin.

Tai nghe Microsoft

Bộ điều hợp Màn hình Microsoft

Elecom: chỉ tiếng Nhật

Dữ liệu I-O: chỉ tiếng Nhật

Buffalo: chỉ tiếng Nhật