Sử dụng Internet Explorer trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10

Internet Explorer 11 là một tính năng được tích hợp sẵn của Windows 10, vì vậy bạn không cần cài đặt gì cả.

  • Để mở Internet Explorer, hãy chọn Bắt đầu và nhập Internet Explorer trong Tìm kiếm . Chọn Internet Explorer (Ứng dụng dành cho máy tính để bàn) từ kết quả.

    Hình ảnh minh họa kết quả tìm kiếm cho Internet Explorer trên Bắt đầu
  • Nếu không thể tìm thấy Internet Explorer trên thiết bị, bạn sẽ phải thêm Internet Explorer dưới dạng một tính năng. Chọn Bắt đầu > Tìm kiếm , và nhập Tính năng Windows. Chọn Bật/tắt tính năng Windows trong kết quả và đảm bảo đã chọn hộp bên cạnh Internet Explorer 11. Chọn OK, rồi khởi động lại thiết bị. 
  • Microsoft Edge mới đã ra mắt. Chúng tôi có giao diện mới và một trình duyệt hoàn toàn mới. Microsoft Edge mới cung cấp hiệu năng đẳng cấp thế giới với quyền riêng tư tối ưu hơn, năng suất cao hơn và nhiều giá trị hơn.