Hóa đơn thuế, bảng phân tích thuế và số đăng ký cho Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Hóa đơn thuế không sẵn có trong thời gian thực và thường mất từ 48 giờ đến tối đa 5 ngày trước khi có sẵn để tải xuống từ trang Chi tiết đơn hàng.

  • Nếu khu vực của bạn yêu cầu cung cấp bảng phân tích thuế, số đăng ký và hóa đơn hoặc biên nhận mua hàng, bạn sẽ tìm thấy các thông tin đó trong Lịch sử đơn hàng.
  • Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy nhớ đăng nhập vào tài khoản đã sử dụng cho đơn hàng liên quan.
    • Tìm đơn hàng trong danh sách, rồi chọn Chi tiết đơn hàng. Nếu bạn không thấy đơn hàng của mình, hãy chọn một khoảng thời gian khác trong danh sách thả xuống Đã đặt hàng trong .
    • Chọn Hóa đơn thuế
  • Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhìn thấy hóa đơn VAT ở quốc gia/khu vực có áp dụng VAT cho các giao dịch mua hàng.