Cách thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại vào tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

Khi địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ của bạn không phù hợp nữa nhưng bạn vẫn muốn giữ danh bạ, dung lượng lưu trữ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt, bạn có thể thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại mới làm biệt danh cho tài khoản Microsoft hiện tại của mình. Biệt danh là một địa chỉ email hoặc số điện thoại khác hoạt động với cùng một tài khoản.

  • Đăng nhập vào Quản lý cách bạn đăng nhập vào MicrosoftNếu bạn đang gặp sự cố đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy xem Trợ giúp tài khoản Microsoft để biết thêm thông tin.
  • Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.
    Tùy chọn Thêm email trên trang Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft
  • Làm theo hướng dẫn để thêm một địa chỉ email hoặc điện thoại số mới vào biệt danh tài khoản Microsoft của bạn.