Tìm chế độ an toàn và các cài đặt khởi động khác trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Chế độ an toàn là cài đặt khởi động có thể giúp bạn khắc phục sự cố trên PC của mình. Sau đây là một số cách để chuyển đến chế độ này. 

 • Chuyển đến chế độ an toàn từ Cài đặt:
  • Chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Khôi phục.
  • Trong Khởi động nâng cao, chọn Khởi động lại ngay.
  • Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại. Bạn có thể được yêu cầu nhập khóa khôi phục BitLocker của mình.
  • Sau khi PC khởi động lại một lần nữa, hãy chọn cài đặt khởi động mà bạn muốn sử dụng.
 • Chuyển đến chế độ an toàn từ màn hình đăng nhập Windows:
  • Trên màn hình đăng nhập Windows, nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn Nguồn  > Khởi động lại.
  • Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại. Bạn có thể được yêu cầu nhập khóa khôi phục BitLocker của mình.
  • Sau khi PC khởi động lại một lần nữa, hãy chọn cài đặt khởi động mà bạn muốn sử dụng.
 • Để thoát khỏi chế độ an toàn, hãy khởi động lại PC. Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử cách sau:
  • Nhấn phím logo Windows  + R.
  • Nhập msconfig trong hộp Mở rồi chọn OK.
  • Chọn tab Khởi động.
  • Trong Tùy chọn khởi động, hãy bỏ chọn hộp kiểm Khởi động an toàn.