Tải bản cập nhật cho ứng dụng và trò chơi trong Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Ảnh đại diện cho tài khoản trên Microsoft Store

Đảm bảo ứng dụng và trò chơi của bạn đã cài đặt bản cập nhật mới nhất. Dưới đây là cách thực hiện: