Tạo hoặc chỉnh sửa hình đại diện trên Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Mở Bắt đầu , rồi nhập "Hình đại diện Xbox" trong hộp tìm kiếm để mở ứng dụng. Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng, Microsoft Store sẽ mở để bạn có thể cài đặt.
  • Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng trên PC hoặc Xbox.

  • Nếu bạn chưa có hình đại diện, hãy chọn một trong các hình đại diện trên màn hình hoặc chọn Ngẫu nhiên cho đến khi tìm thấy hình đại diện mình thích.
  • Chọn Tùy chỉnh để thay đổi phần thân cũng như các đặc điểm của hình đại diện và Kiểu để thay đổi quần áo và phụ kiện. Sau đó chọn Lưu .

    Chỉnh sửa hình đại diện
  • Để bắt đầu từ đầu, chọn Cài đặt > Tạo hình đại diện mới. Bạn sẽ mất hình đại diện cũ nếu lưu hình mới.