Máy tính tay trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Tính năng mới

 • Ứng dụng Máy tính tay dành cho Windows 10 là phiên bản thân thiện với cảm ứng của ứng dụng máy tính tay trên máy tính để bàn trong các phiên bản Windows cũ.
 • Bạn có thể mở nhiều máy tính tay cùng một lúc trong cửa sổ có thể đổi kích thước trên màn hình nền và chuyển đổi giữa các chế độ Tiêu chuẩn, Khoa học, Lập trình viên, Tính ngày và Bộ chuyển đổi.

 • Để bắt đầu, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Máy tính tay trong danh sách ứng dụng.

  Ứng dụng máy tính tay được cập nhật

Chuyển đổi chế độ

 • Sử dụng chế độ Tiêu chuẩn cho các phép toán cơ bản, Khoa học cho các phép toán nâng cao, Lập trình viên cho mã nhị phân, Tính ngày để tính toán ngày tháng và Bộ chuyển đổi để chuyển đổi các đơn vị đo. Chọn nút Mở Điều hướng  để chuyển đổi chế độ.
  Menu Điều hướng của Máy tính tay

Tính ngày

 • Chuyển sang Tính Ngày để tính toán sự chênh lệch giữa hai ngày hoặc thêm hoặc trừ số ngày cho một ngày.
  Chế độ Tính Ngày

Bộ chuyển đổi tiền tệ

 • Chuyển sang Bộ chuyển đổi tiền tệ để chuyển đổi giữa hơn 100 loại tiền tệ khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Bạn cũng có thể chuyển đổi ngoại tuyến, vì vậy chế độ này còn hữu ích hơn nữa nếu bạn chuyển vùng quốc tế và không có kết nối dữ liệu.
  Chế độ của Bộ chuyển đổi tiền tệ

Giữ ở trên cùng

 • Chọn nút Giữ ở Trên cùng trong chế độ Tiêu chuẩn để giữ các cửa sổ Máy tính tay ở đầu các cửa sổ khác khi bạn làm việc.
  Nút Giữ ở Trên cùng trong chế độ Tiêu chuẩn