Khắc phục sự cố PC qua kết nối từ xa

Áp dụng cho: Windows 10

Hỗ trợ Nhanh

Hỗ trợ Nhanh là ứng dụng mới trong Windows 10 cho phép bạn nhận hoặc cung cấp hỗ trợ qua kết nối từ xa. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử Hỗ trợ Nhanh để có trải nghiệm dễ sử dụng và sắp xếp hợp lý hơn.

 • Để mở Hỗ trợ Nhanh, chọn Bắt đầu > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh.
 • Cung cấp hỗ trợ
  • Chọn Bắt đầu  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh (hoặc chọn nút Bắt đầu , nhập Hỗ trợ Nhanh trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn ứng dụng từ kết quả). 
  • Chọn Hỗ trợ người khác, sau đó gửi mã gồm 6 chữ số cho người mà bạn đang trợ giúp.
  • Khi họ đã nhập mã, hãy chọn Kiểm soát hoàn toàn hoặc Xem màn hình.
  • Chọn Tiếp tục và chờ người mà bạn sắp trợ giúp cho phép kết nối. 
 • Nhận hỗ trợ
  • Chọn Bắt đầu  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh (hoặc chọn nút Bắt đầu , nhập Hỗ trợ Nhanh trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn ứng dụng từ kết quả). 
  • Trong hộp Mã từ người hỗ trợ, nhập mã gồm 6 chữ số mà bạn đã nhận được, rồi chọn Chia sẻ màn hình.
  • Đợi người trợ giúp của bạn, sau đó chọn Cho phép trong cửa sổ hiển thị.

Trợ giúp Từ xa

Trợ giúp Từ xa Windows cho phép người mà bạn tin tưởng điều khiển PC của bạn và khắc phục sự cố dù họ ở bất cứ địa điểm nào.

 • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập trợ giúp từ xa, sau đó chọn Cho phép Gửi lời mời Trợ giúp Từ xa từ máy tính này từ danh sách kết quả.
 • Trên tab Từ xa , chọn hộp đánh dấu Cho phép kết nối Trợ giúp Từ xa với máy tính này, sau đó chọn OK.
  Đã chọn hộp đánh dấu Cho phép kết nối Trợ giúp Từ xa với máy tính này.
 • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập trợ giúp từ xa một lần nữa và chọn Mời ai đó kết nối với PC của bạn và trợ giúp bạn, hoặc đề nghị giúp đỡ ai đó.
 • Chọn Mời ai đó mà bạn tin tưởng trợ giúp bạn.
  • Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Dễ dàng kết nối, hãy chọn Sử dụng Dễ dàng kết nối.

  • Nếu bạn đã từng sử dụng Dễ dàng kết nối trước đây, chọn tên liên lạc của người trợ giúp bạn. Để mời ai đó không nằm trong danh sách liên hệ của bạn, hãy chọn Mời ai đó trợ giúp bạn.

 • Làm theo hướng dẫn.

Sử dụng Dễ dàng kết nối.

Với Dễ dàng kết nối, người mà bạn đang giúp đỡ sẽ cung cấp cho bạn một mật khẩu tạm thời. Lúc này, bạn có thể sử dụng mật khẩu để kết nối trực tiếp đến PC của người đó.

 • Vào hộp tìm kiếm và nhập trợ giúp từ xa, rồi chọn Mời ai đó kết nối với PC của bạn và trợ giúp bạn, hoặc đề nghị giúp đỡ ai đó.
 • Chọn Trợ giúp ai đó đã mời bạn.
 • Thực hiện một trong các cách sau:
  • Nếu bạn sử dụng Dễ dàng kết nối lần đầu tiên, chọn Sử dụng Dễ dàng kết nối.

  • Nếu bạn đã từng sử dụng Dễ dàng kết nối trước đây, chọn tên liên lạc của người mà bạn muốn trợ giúp. Để trợ giúp ai đó không có trong danh sách, nhấn hoặc nhấp vào Giúp ai đó mới.

 • Làm theo hướng dẫn.