Thay đổi phương thức thanh toán hoặc thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Thêm phương thức thanh toán mới

Nếu muốn thay đổi cách thanh toán khi mua hàng từ Microsoft Store, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản Microsoft của mình. 

 • Sau đây là cách thêm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc điện thoại di động làm tùy chọn thanh toán mới cho tài khoản Microsoft của bạn:
 • Lưu ý: Nếu bạn đang tìm cách thêm một tùy chọn thanh toán liên kết với một gói đăng ký Microsoft có tùy chọn thanh toán định kỳ (chẳng hạn như Xbox Live Gold, Xbox Game Pass hoặc Office 365), thì bạn không thể xóa tùy chọn cũ cho đến khi thay đổi cách thanh toán cho gói đăng ký đó. Để biết các bước thực hiện việc này, hãy xem bài viết Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán cho gói đăng ký Microsoft.
 • Thêm tùy chọn thanh toán mới trực tuyến
  • Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn thêm tùy chọn thanh toán. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Chọn Thêm tùy chọn thanh toán.
  • Chọn loại tùy chọn thanh toán mà bạn muốn thêm, sau đó chọn Tiếp theo.
 • Thêm một tùy chọn thanh toán mới trên bảng điều khiển Xbox One:
  • Đăng nhập vào bảng điều khiển Xbox One bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn thêm tùy chọn thanh toán. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Nhấn nút Xbox  trên bộ điều khiển của bạn để mở hướng dẫn.
  • Chọn Hệ thống Cài đặt  > Tài khoản > Thanh toán và lập hóa đơn.
  • Trên màn hình Tùy chọn thanh toán, chọn Thêm tùy chọn thanh toán, sau đó chọn loại phương thức thanh toán mà bạn muốn thêm.
  • Điền vào các trường bắt buộc rồi làm theo hướng dẫn để thiết lập tùy chọn thanh toán mới, sau đó chọn Lưu.

Cập nhật phương thức thanh toán hiện tại

Nếu tên, địa chỉ thanh toán, ngày hết hạn hoặc số CVV cho phương thức thanh toán hiện tại của bạn đã thay đổi, hãy làm như sau để có thể cập nhật thông tin đó:

 • Lưu ý: Nếu bạn đang tìm cách cập nhật thông tin cho một tùy chọn thanh toán liên kết với một gói đăng ký Microsoft có tùy chọn thanh toán định kỳ (như Xbox Live Gold, Xbox Game Pass hoặc Office 365), thì bạn phải thực hiện những thay đổi đó trên trang Dịch vụ và gói đăng ký. Để biết các bước thực hiện việc này, hãy xem bài viết Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán cho gói đăng ký Microsoft.
 • Cập nhật thông tin về tùy chọn thanh toán trực tuyến:
  • Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Tìm các tùy chọn thanh toán mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Chỉnh sửa thông tin.
  • Nhập thông tin đã cập nhật của bạn rồi chọn Lưu.
 • Cập nhật tùy chọn thanh toán trên Xbox One:
  • Đăng nhập vào bảng điều khiển Xbox One bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn thêm tùy chọn thanh toán. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Nhấn nút Xbox  trên bộ điều khiển của bạn để mở hướng dẫn.
  •  Chọn Hệ thống Cài đặt  > Tài khoản >Thanh toán và lập hóa đơn.
  • Trên màn hình Tùy chọn thanh toán, hãy cuộn sang phải tới tùy chọn thanh toán mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Chỉnh sửa thông tin.
  • Cập nhật thông tin chi tiết về tùy chọn thanh toán rồi chọn Lưu.

Xóa phương thức thanh toán

Nếu phương thức thanh toán của bạn đã hết hạn hoặc bạn không dùng đến nữa, hãy làm cách sau để xóa phương thức thanh toán đó:

 • Lưu ý: Nếu bạn đang tìm cách xóa một tùy chọn thanh toán liên kết với một gói đăng ký Microsoft có tùy chọn thanh toán định kỳ (như Xbox Live Gold, Xbox Game Pass hoặc Office 365), thì bạn không thể xóa tùy chọn thanh toán đó cho đến khi thay đổi cách thanh toán cho gói đăng ký đó. Để biết các bước thực hiện việc này, hãy xem bài viết Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán cho gói đăng ký Microsoft.
 • Xóa tùy chọn thanh toán trực tuyến:
  • Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft có tùy chọn thanh toán mà bạn muốn xóa. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Tìm tùy chọn thanh toán mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.
  • Chọn Có, xóa để xác nhận rằng bạn muốn xóa tùy chọn thanh toán đó.
 • Xóa tùy chọn thanh toán trên Xbox One:
  • Đăng nhập vào bảng điều khiển Xbox One bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn xóa tùy chọn thanh toán. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.
  • Nhấn nút Xbox  trên bộ điều khiển của bạn để mở hướng dẫn.
  • Chọn Hệ thống Cài đặt  > Tài khoảnThanh toán và lập hóa đơn.
  • Trên màn hình Tùy chọn thanh toán, hãy cuộn chính xác tới tùy chọn thanh toán mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.
  • Chọn Có, Xóa để xác nhận xóa tùy chọn thanh toán.

Khắc phục sự cố thay đổi một phương thức thanh toán

Nếu bạn gặp sự cố khi thêm, cập nhật hoặc xóa một phương thức thanh toán, sau đây là một số câu trả lời cho những sự cố thường gặp có thể xảy ra khi bạn thay đổi phương thức thanh toán:

 • Tôi không thể xóa hoặc thêm một phương thức thanh toán mới
  • Đảm bảo rằng phương thức thanh toán đó không liên kết với một gói đăng ký hoặc dịch vụ MicrosoftBạn không thể xóa phương thức thanh toán được dùng để thanh toán cho một gói đăng ký Microsoft cho đến khi bạn thay đổi cách thanh toán cho gói đăng ký đó. Bạn sẽ được thông báo riêng nếu có gói đăng ký mà phương thức thanh toán của gói đó cần được thay đổi để có thể xóa một phương thức thanh toán.
  • Để biết các bước thay đổi một phương thức thanh toán được liên kết với một dịch vụ hoặc gói đăng ký, hãy xem bài viết Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán cho gói đăng ký Microsoft của bạn.
 • Tôi không thể thêm tài khoản PayPal
  • Bạn chỉ có thể dùng tài khoản PayPal có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đã xác nhận dưới dạng một nguồn tiền. Để sử dụng PayPal với tài khoản Microsoft, hãy đảm bảo tài khoản PayPal của bạn sử dụng một nguồn tiền được chấp nhận hoặc thử một tài khoản PayPal khác.
  • Bạn chỉ có thể dùng PayPal làm phương thức thanh toán ở một số quốc gia và khu vực. Để biết danh sách quốc gia và khu vực mà bạn hiện có thể sử dụng PayPal, hãy xem Sử dụng PayPal với tài khoản Microsoft.
 • Tôi nhận được thông báo liên hệ với bộ phận hỗ trợ khi tôi tìm cách xóa tùy chọn thanh toán
 • Tôi cần thay đổi phương thức thanh toán cho đăng ký Office 365 bên thứ ba
 • Tôi muốn thêm một phương thức thanh toán mới cho một gói đăng ký Microsoft