Ghim và hủy ghim các ứng dụng khỏi menu Bắt đầu

Áp dụng cho: Windows 10

Ghim các ứng dụng vào màn hình Bắt đầu

Ghim các ứng dụng bạn hay dùng nhất vào menu Bắt đầu. Dưới đây là cách thực hiện:

  • Mở menu Bắt đầu , sau đó tìm ứng dụng mà bạn muốn ghim vào danh sách hoặc tìm kiếm ứng dụng này bằng cách nhập tên ứng dụng vào hộp tìm kiếm. 
  • Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng, rồi chọn Ghim vào menu Bắt đầu .
  • Để hủy ghim một ứng dụng, chọn Bỏ ghim khỏi màn hình Bắt đầu.