Kiểm tra hoạt động đăng nhập gần đây cho tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

  • Nếu bạn nhận được email thông báo về hoạt động bất thường trên tài khoản Microsoft của mình hoặc nếu bạn đang lo lắng rằng ai đó có thể đã sử dụng tài khoản của bạn, hãy chuyển đến trang Hoạt động gần đây. Bạn sẽ thấy thời gian tài khoản Microsoft của bạn được đăng nhập trong vòng 30 ngày qua, cùng với mọi thông tin cụ thể theo thiết bị hoặc ứng dụng. Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm cả cách giành lại quyền truy cập vào tài khoản bị xâm phạm và bảo mật tài khoản hoặc đóng tài khoản, hãy xem Trang Hoạt động Gần đây là gì?
  • Nếu bạn lo ngại rằng ai đó có thể đã truy nhập vào tài khoản của mình thì bạn nên thay đổi mật khẩu và cập nhật cài đặt bảo mật. Bạn có thể thay đổi mật khẩu và cập nhật cài đặt bảo mật, cũng như có thể xóa tất cả các thiết bị đáng tin cậy trên trang Cài đặt bảo mật. Để tìm hiểu thêm về quản lý tài khoản và bảo mật, hãy xem Thông tin cơ bản về bảo mật.