Chất lượng video của các clip trò chơi trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Để điều chỉnh chất lượng video, hãy chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt  > Chơi trò chơi > Quay/chụp > Video đã Quay.
  • Trong mục Tốc độ khung hình video, hãy chọn giữa 30 khung hình/giây (fps) và 60 fps. Chất lượng video kiểm soát cả fps và tốc độ bit hoặc megabit/giây (mbps). 
  • Các clip trò chơi được ghi ở độ phân giải video chỉ định trong trò chơi, lên tới 1080p. Đối với trò chơi được chơi ở độ phân giải cao hơn, độ phân giải của các clip trò chơi sẽ giảm xuống cấp độ được chọn. Chất lượng và độ phân giải cao hơn thường đòi hỏi PC hoạt động nhiều hơn nên có thể làm giảm hiệu suất. Hãy thử các cấp độ để xác định các cài đặt tốt nhất cho hệ thống của bạn.