Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán của gói đăng ký Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Các gói đăng ký có tính năng thanh toán định kỳ

Bạn có thể thay đổi cách thanh toán cho một gói đăng ký Microsoft với tùy chọn thanh toán định kỳ bất cứ lúc nào trừ khi khoản thanh toán của bạn đã quá hạn. Bạn cũng có thể dễ dàng hủy hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho một gói đăng ký Microsoft.

 • Đăng nhập vào Dịch vụ và gói đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng tài khoản áp dụng cho gói đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Nếu muốn cập nhật gói đăng ký của con bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng tài khoản của trẻ, chứ không phải của bạn.
 • Tìm gói đăng ký trong danh sách, rồi chọn Thay đổi phương thức thanh toán.
 • Khi chọn Thay đổi phương thức thanh toán, bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn thanh toán hiện tại. Nếu không thấy tùy chọn thanh toán mà bạn cần, hãy chọn Thêm phương thức thanh toán mới từ danh sách đó và làm theo hướng dẫn.

Gói đăng ký trả trước

Đối với gói đăng ký trả trước, bạn không thể thay đổi phương thức thanh toán vì đây là gói đăng ký trả trước.

Thay đổi các gói đăng ký

Bạn có thể chuyển đổi gói đăng ký cho Xbox Live, Game Pass và Office 365.

 • Để thay đổi thời gian thanh toán định kỳ cho gói đăng ký của bạn (ví dụ: từ hàng tháng thành hàng năm):
  • Hãy đăng nhập vào Dịch vụ & gói đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  • Tìm gói đăng ký đó trong danh sách.
  • Chọn Quản lý > Thay đổi > Chuyển đổi, sau đó chọn thời gian thanh toán định kỳ mới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng thanh toán định kỳ.
 • Đối với Office 365, bạn có thể chuyển đổi giữa ba gói đăng ký Office 365 cho gia đình (Office 365 Home, Personal và University). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chuyển sang một gói đăng ký Office 365 cho gia đình khác.

Trên Xbox One

Bạn có thể sử dụng Xbox One để thay đổi phương thức thanh toán cho các gói đăng ký.

 • Trên bảng điều khiển, chọn Hệ thống > Cài đặt > Tài khoản > Đăng ký. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập lại để bảo vệ tài khoản của mình.
 • Chọn gói đăng ký, rồi chọn Thay đổi phương thức thanh toán. Nếu gói đăng ký của bạn đã quá hạn, hãy chọn Thanh toán ngay.
 • Chọn tùy chọn thanh toán hiện tại hoặc chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi làm theo hướng dẫn.

Chủ đề liên quan