Kết nối với mạng Wi‑Fi trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Cho dù bạn ở nhà, cơ quan hoặc đang ở ngoài, rất có thể bạn sẽ tìm thấy mạng Wi-Fi mà bạn có thể kết nối để truy cập Internet.

  • Chọn biểu tượng Mạng trên thanh tác vụ. Biểu tượng xuất hiện phụ thuộc vào trạng thái kết nối hiện tại của bạn. Nếu bạn không thấy một trong các biểu tượng mạng (hoặc biểu tượng tương tự) hiển thị trong ảnh bên dưới, hãy chọn Mũi tên lên  để xem liệu mạng có hiển thị ở đó không.

    Biểu tượng mạng trên thanh tác vụ
  • Chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn rồi chọn Kết nối.

  • Nhập mật khẩu mạng, rồi chọn Tiếp theo.

  • Chọn hoặc Không, tùy theo loại mạng bạn đang kết nối và tùy theo việc bạn có muốn để các PC và thiết bị khác trên mạng đó tìm thấy PC của mình hay không.