Cách thay đổi quốc gia hoặc khu vực cho Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft StoreWindows 10Xbox One

Thay đổi khu vực của bạn

Bạn chỉ nên thay đổi khu vực của mình nếu sắp di chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực mới trong một khoảng thời gian dài. Điều này rất quan trọng vì nội dung mà bạn tải ở một khu vực có thể không hoạt động ở khu vực khác, bao gồm Xbox Live Gold, ứng dụng, trò chơi, phim và số dư trong tài khoản Microsoft.

Trong Microsoft Store trực tuyến

  • Trong chân trang của Microsoft Store trực tuyến, chọn ngôn ngữ/khu vực hiện tại của bạn và chọn ngôn ngữ/khu vực mới từ danh sách. Bạn có thể thay đổi lại cài đặt này bất cứ lúc nào.

Trong Windows

  • Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Thời gian & Ngôn ngữ > Khu vực.
  • Trong Quốc gia hoặc khu vực, hãy chọn khu vực mới của bạn. Bạn có thể thay đổi lại cài đặt này bất cứ lúc nào.

Trên Xbox One

Khi thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên với Xbox One ở khu vực mới, bạn sẽ được nhắc cập nhật thông tin thanh toán của mình.

  • Đăng nhập vào bảng điều khiển Xbox One.
  • Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn.
  • Chọn Hệ thống  > Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ & vị trí.
  • Chọn vị trí mới từ danh sách Vị trí, rồi chọn Khởi động lại ngay.