Khắc phục sự cố với các ứng dụng từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft StoreWindows 10

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và gặp sự cố với ứng dụng từ Microsoft Store, hãy cân nhắc dùng các bản cập nhật và sửa lỗi sau.