Bật hoặc tắt chế độ máy tính bảng

Áp dụng cho: Windows 10

  • Chế độ máy tính bảng giúp Windows 10 hoạt động cảm ứng dễ dàng hơn khi bạn sử dụng thiết bị như một máy tính bảng. Chọn trung tâm hành động trên thanh tác vụ (bên cạnh ngày và giờ), sau đó chọn Chế độ máy tính bảng để bật hoặc tắt chế độ này.

    Hình ảnh hành động nhanh của chế độ máy tính bảng