Thay đổi trạng thái máy in từ “ngoại tuyến” thành “trực tuyến”

Áp dụng cho: Windows 10

Máy in có thể hiển thị trạng thái ngoại tuyến nếu không thể kết nối với PC của bạn. Dưới đây là một số cách nên thử để máy in của bạn trực tuyến trở lại.

  • Hãy kiểm tra để đảm bảo máy in đã bật và kết nối với cùng một mạng Wi-Fi giống như PC của bạn. Menu được tích hợp sẵn trong máy in của bạn sẽ hiển thị mạng đã được kết nối hoặc xem hướng dẫn của máy in để biết thêm thông tin.
  • Xác minh rằng máy in của bạn không ở chế độ Sử dụng Máy in Ngoại tuyến. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Thiết bị > Máy in & máy quét. Sau đó chọn máy in > Mở hàng đợi. Trong Máy in, hãy đảm bảo tùy chọn Sử dụng Máy in Ngoại tuyến không được chọn.
  • Nếu các bước này không thể đưa máy in trở về trạng thái trực tuyến, hãy đọc Khắc phục sự cố máy in ngoại tuyến.