Thay đổi kiểu và kích cỡ phông chữ cho Dạng xem đọc trong Microsoft Edge


Thay đổi kiểu và cỡ phông chữ trong Microsoft Edge

Thay đổi giao diện của bài viết trong Dạng xem đọc với các phông chữ và kiểu khác nhau.

  • Trong Microsoft Edge , mở bài viết mà bạn muốn đọc. 
  • Trên thanh tìm kiếm, bật Dạng xem đọc.
  • Nhấn vào văn bản trong bài viết và chọn Tùy chọn văn bản.
  • Sử dụng các tùy chọn trong Kích cỡ văn bảnChủ đề trang để thay đổi tùy chọn đó theo sở thích của mình.