Cách đăng nhập vào tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft AccountWindows 10Xbox One

Tài khoản Microsoft là gì?

Video tổng quan về tài khoản Microsoft
  • Khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn có một giấy phép để truy cập tất cả dịch vụ cao cấp của Microsoft. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những dịch vụ này, bạn sẽ phải sở hữu một tài khoản Microsoft: Outlook, Office, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Store, Windows hay MSN. Tài khoản Microsoft cho phép bạn quản lý mọi dịch vụ ở một nơi. Theo dõi gói đăng ký và lịch sử đơn hàng, sắp xếp cuộc sống số của gia đình bạn, cập nhật cài đặt về quyền riêng tư và bảo mật, theo dõi tình trạng và sự an toàn của thiết bị cũng như nhận phần thưởng. Mọi nội dung sẽ được lưu trữ cho bạn trên đám mây và trên các thiết bị, bao gồm cả iOS và Android. Liên lạc với mọi người, truy cập nội dung và thông tin giải trí quan trọng với bạn nhất bằng tài khoản Microsoft của bạn. Một tài khoản cho mọi nội dung của Microsoft.

Đăng nhập trực tuyến

Chuyển từ tài khoản cục bộ sang tài khoản Microsoft (Windows 10)

  • Nếu đang sử dụng thiết bị chạy Windows 10, bạn có thể đã đăng nhập mà không sử dụng tài khoản Microsoft của mình. Khi bạn làm theo các bước bên dưới, bạn sẽ có thể xem tài khoản mà mình đang sử dụng. Để đồng bộ cài đặt và giao dịch mua hàng trong Microsoft Store trên tất cả các thiết bị, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. 
    • Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Tài khoản  > Thông tin của bạn (trong một số phiên bản, cài đặt này có thể nằm trong Email & tài khoản thay vào đó).
    • Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế. Bạn sẽ chỉ thấy liên kết này khi đang sử dụng tài khoản cục bộ. Xin lưu ý rằng nếu bạn thấy thông báo Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế, thì có nghĩa là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình.
    • Làm theo lời nhắc để chuyển sang tài khoản Microsoft của bạn.

Những cách khác để đăng nhập