Quản lý bản cập nhật trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Windows 10 cho phép bạn chọn thời gian cũng như cách thức tải bản cập nhật mới nhất để giữ cho thiết bị của bạn chạy mượt mà và an toàn. Nếu chưa sẵn sàng tải bản cập nhật được đề xuất, bạn có thể chọn tạm thời dừng tải xuống và cài đặt các bản cập nhật đó. Trong Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019 (phiên bản 1903) hoặc trong Windows phiên bản 1809 cho Pro hoặc Enterprise:
    • Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Windows Update .

    • Chọn Tạm dừng bản cập nhật trong 7 ngày hoặc Tùy chọn nâng cao. Sau đó, trong mục Tạm dừng bản cập nhật, hãy chọn menu thả xuống và chỉ định một ngày để tiếp tục bản cập nhật. Lưu ý: Sau khi đạt tới giới hạn dừng, bạn cần phải cài đặt bản cập nhật mới nhất trước khi có thể dừng cập nhật lần nữa.

  • Bạn sẽ phải khởi động lại thiết bị của mình để hoàn tất cài đặt bản cập nhật. Nếu được yêu cầu khởi động lại thiết bị trong khi đang bận sử dụng máy, bạn có thể lên lịch khởi động lại vào thời điểm thuận tiện hơn:
    • Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Windows Update

    • Chọn Lên lịch khởi động lại và chọn thời điểm thuận tiện cho bạn. Lưu ý: Bạn có thể đặt giờ hoạt động để bảo đảm bảo rằng thiết bị chỉ khởi động lại để hoàn tất cập nhật khi bạn không sử dụng PC. Tìm hiểu về giờ hoạt động đối với Windows 10