Xem tất cả ứng dụng của bạn trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Chọn nội dung hiển thị trên menu Bắt đầu và thanh tác vụ của bạn

Bạn cũng có thể phải đảm bảo rằng các lỗi cài đặt, phần mềm chống vi rút hoặc các bản cập nhật Windows đang chờ xử lý không cản trở việc này. Dưới đây là cách thực hiện: 

  • Để xem danh sách các ứng dụng, hãy chọn Bắt đầu  và cuộn qua danh sách theo thứ tự bảng chữ cái. Một số ứng dụng sẽ nằm trong các thư mục trong danh sách ứng dụng—như Notepad ở trong thư mục Phụ kiện Windows
  • Tùy chỉnh cài đặt menu Bắt đầu của bạn để hiển thị tất cả ứng dụng hoặc chỉ những ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cá nhân hóaBắt đầu và điều chỉnh từng cài đặt bạn muốn thay đổi.
  • Để điều chỉnh các thư mục mà bạn nhìn thấy trên menu Bắt đầu, hãy chọn Chọn các thư mục sẽ xuất hiện trên menu Bắt đầu và làm theo hướng dẫn.
  • Bạn có thể ghim ứng dụng yêu thích vào menu Bắt đầu hoặc thanh tác vụ. Chọn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng bạn muốn ghim. Sau đó, chọn Ghim vào màn hình Bắt đầu   hoặc Thêm > Ghim vào thanh tác vụ .
  • Để tìm nhanh một ứng dụng cụ thể, hãy nhập tên của ứng dụng đó vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. 

Một ứng dụng bạn đã tải xuống không được cài đặt đúng cách

Nếu một ứng dụng bạn đã tải xuống không được cài đặt đúng cách, thì ứng dụng đó sẽ không hiển thị trong menu Bắt đầu hoặc khi bạn tìm kiếm. 

  • Để đặt lại hoặc sửa chữa một ứng dụng, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Ứng dụng và chọn ứng dụng bạn muốn.
  • Tiếp theo, chọn Tùy chọn nâng cao rồi chọn Đặt lại hoặc Sửa chữa. Bản cập nhật Windows đang chờ xử lý hoặc phần mềm chống vi rút có thể khiến bạn không cài đặt được ứng dụng. Bạn có thể phải tạm thời tắt phần mềm chống vi rút trong khi cố gắng cài đặt lại ứng dụng.
  • Nếu bạn tắt phần mềm chống vi rút, hãy nhớ bật lại tính năng Bảo vệ trong thời gian thực sau khi cài đặt xong.