Chi tiêu tiền trong tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

  • Sử dụng tiền trong tài khoản Microsoft để mua hàng từ Microsoft Store
  • Thực hiện các bước mua hàng thông thường. Khi được hỏi về phương thức thanh toán bạn muốn, hãy chọn Tài khoản Microsoft.
    Các tùy chọn lựa chọn thanh toán trong Microsoft Store
  • Không thể dùng tiền trong tài khoản Microsoft để mua sắm tại các địa điểm bán lẻ của Microsoft Store hoặc để nhận tiền mặt, chứng nhận quà tặng hoặc sản phẩm thanh toán tương tự, trừ khi luật pháp yêu cầu.