Ngăn chặn giao dịch mua hàng trái phép từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Windows 10

Bạn có thể đặt để Microsoft Store yêu cầu mật khẩu khi bạn mua hàng. Điều này giúp ngăn bạn hoặc người dùng chung thiết bị của bạn vô tình mua hàng.

  • Mở Microsoft Store , chọn Khác  ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn Cài đặt.
  • Trong Đăng nhập khi mua hàng, hãy tắt Tôi muốn mua mà không cần mật khẩu để thanh toán nhanh hơn.
  • Lặp lại các bước này cho từng thiết bị mà bạn dùng chung.

Xbox One

Để giúp ngăn chặn việc mua hàng trái phép từ bảng điều khiển, bạn có thể đặt để yêu cầu mật khẩu mỗi khi bạn mua hàng.

  • Nhấn nút Xbox trên bộ điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chọn Hệ thống  Cài đặt Tài khoản > Đăng nhập, bảo mật và khóa mật khẩu. Để giúp bảo vệ tài khoản, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu.
  • Chọn Thay đổi tùy chọn đăng nhập & bảo mật của tôi.

  • Cuộn sang phải rồi chọn Tùy chỉnh.
  • Cuộn sang phải rồi chọn Yêu cầu khóa mật khẩu của tôi để mua hàng.
  • Chọn Yêu cầu khóa mật khẩu.

Thanh toán, hoàn lại tiền và bảo mật tài khoản