Khắc phục sự cố về Xbox Game Bar trên Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Nếu không có gì xảy ra khi bạn nhấn phím logo Windows  + G, hãy kiểm tra cài đặt Xbox Game Bar của bạn. Mở menu Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Chơi trò chơi và đảm bảo rằng tùy chọn Ghi clip trò chơi, ảnh chụp màn hình và phát trực tuyến bằng cách sử dụng Xbox Game Bar được Bật.
  • Nếu Xbox Game Bar không hiển thị khi bạn chơi trò chơi toàn màn hình, hãy thử phím tắt: Nhấn phím logo Windows  + Alt + R để bắt đầu ghi clip, rồi nhấn lại tổ hợp phím đó để dừng ghi. Bạn sẽ thấy màn hình nhấp nháy khi bắt đầu và kết thúc ghi.