Thư mục tìm kiếm không mong muốn PersonMetadata mục tiêu đề không hiển thị trong Outlook

Áp dụng cho: Outlook 2016Outlook 2013Outlook 2019

Tóm tắt


Khi bạn tạo một thư mục tìm kiếm tất cả thư mục trong Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2019 hoặc Outlook dành cho Office 365, thư mục có thể bao gồm các mục không mong muốn với chủ đề trống. Nếu bạn di chuột qua các mục, thông tin sau đây được hiển thị:

In folder: PersonMetadata

Thông tin Bổ sung


Mục PersonMetadata được tạo ra và sử dụng Trình quản lý khách hàng Outlook (OCM). Thư mục bình thường ẩn từ các phần của giao diện người dùng Outlook. Tuy nhiên, thư mục tìm kiếm bao gồm thư mục khỏi cặp này.

Mặc dù các mục có chủ đề trống, chúng được sử dụng bởi OCM và sẽ không được xoá hoặc sửa đổi.Là một hạn chế thư mục tìm kiếm để đưa vào thư mục khỏi thư mục ẩn.