Không thể kết nối với Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến bằng cách sử dụng PowerShell mô-đun 7.0.1045.0

Áp dụng cho: Skype for Business Online

Triệu chứng


Kết nối với Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến không thành công khi bạn đăng nhập như người quản trị Office 365 sử dụng 21Vianet hoặc Office 365 Đức. Sự cố này xảy ra nếu bạn sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến PowerShell kết nối phiên bản 7.0.1045.0.

Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra vì các phiên bản trước của Skype dành cho doanh nghiệp trực tuyến PowerShell nối mô-đun không xử lý xác thực đúng cho Office 365 sử dụng 21Vianet Office 365 Đức Dịch vụ vị trí.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của SkypeOnlinePowershell.exe.