Câu hỏi Thường Gặp về Thiết lập Windows Mixed Reality

Áp dụng cho: Windows 10

Dưới đây là một số thông tin để giúp khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải khi thiết lập mắt kính thực tế ảo Windows Mixed Reality.