Các bộ điều khiển trong Windows Mixed Reality

Áp dụng cho: Windows 10

Windows Mixed Reality được thiết kế để hoạt động tốt nhất với bộ điều khiển chuyển động của thực tế kết hợp, cung cấp tương tác tự nhiên, chính xác mà không cần phải lắp đặt phần cứng trên tường.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ điều khiển Xbox hoặc chuột và bàn phím. Và hãy nhớ rằng bạn luôn có thể khám phá thực tế kết hợp chỉ bằng cách sử dụng giọng nói.

Bạn đang gặp sự cố với bộ điều khiển chuyển động? Nhận trợ giúp

Thiết lập bộ điều khiển chuyển động

Bộ điều khiển chuyển động sử dụng Bluetooth để kết nối với PC. Nếu PC của bạn không có Bluetooth, bạn có thể mua bộ điều hợp micro USB 4.0 Bluetooth và cắm vào PC.

Khi kết nối mắt kính thực tế ảo lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng dẫn ghép nối bộ điều khiển chuyển động. Nhưng nếu bạn cần ghép nối sau, dưới đây là cách thực hiện:

  1. Lắp 2 pin AA vào mỗi bộ điều khiển. Nhưng hãy khoan lắp lại nắp pin.
  2. Nhấn và giữ nút Windows trong 2 giây để bật từng bộ điều khiển. Chúng sẽ phát ra âm thanh khi bật.
  3. Đặt bộ điều khiển ở chế độ ghép nối. Nút ghép nối nằm bên trong ngăn pin. Nhấn và giữ nút đó cho đến khi đèn của bộ điều khiển bắt đầu nhấp nháy.
  4. Trên PC, chuyển đến Cài đặt  > Thiết bị  > Bluetooth & thiết bị khác , rồi chọn Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác  > Bluetooth.
  5. Khi các bộ điều khiển xuất hiện, hãy chọn chúng để ghép nối.

Nút ghép nối trên bộ điều khiển chuyển động

Nhận trợ giúp kết nối

 

Sử dụng bộ điều khiển

Dưới đây là cách khám phá thực tế kết hợp với bộ điều khiển chuyển động, bàn phím trò chơi Xbox hoặc chuột và bàn phím.

 

Các nút trên bộ điều khiển chuyển động

Để thực hiện thao tác này Bộ điều khiển chuyển động Bàn phím trò chơi Chuột + bàn phím
Cổng viễn thông Nhấn núm di chuyển về phía trước, rồi trỏ bộ điều khiển đến nơi bạn muốn tới. Thả núm di chuyển. Nhấn núm di chuyển trái về phía trước, rồi tìm nơi bạn muốn tới. Thả núm di chuyển. Nhấn và giữ nút phải, sau đó trỏ chuột đến nơi bạn muốn tới. Thả nút.
Chọn Trỏ bộ điều khiển, sau đó kéo nút bấm hoặc bấm vào bàn chạm. Nhìn vào mục tiêu, rồi nhấn A. Trỏ chuột, rồi bấm chuột trái.
Mở menu Bắt đầu Nhấn nút Windows . Nhấn nút Xbox . Nhấn phím logo Windows .
Rời khỏi ứng dụng nhập vai Nhấn nút Windows . Sau đó chọn Trang chủ thực tế kết hợp trên menu hành động nhanh. Nhấn nút Xbox Rồi chọn nút Trang chủ thực tế kết hợp trên menu hành động nhanh. Nhấn phím logo Windows .Rồi chọn nút Trang chủ thực tế kết hợp trên menu Hành động Nhanh sẽ xuất hiện.
Xoay Di chuyển núm di chuyển sang trái hoặc phải. Di chuyển cần phải sang trái hoặc phải. Không khả dụng.
Sao lưu Di chuyển núm di chuyển về phía sau. Di chuyển cần trái về phía sau. Không khả dụng.
Đi bộ Đẩy núm di chuyển thẳng xuống, sau đó nhấn theo hướng bạn muốn đi. Đẩy cần trái thẳng xuống, sau đó nhấn theo hướng bạn muốn đi. Không khả dụng.
Di chuyển cửa sổ ứng dụng Trỏ vào thanh ứng dụng. Kéo và giữ nút bấm để lấy cửa sổ, sau đó sử dụng bộ điều khiển để di chuyển cửa sổ theo bất kỳ hướng nào. Thả nút bấm. Nhìn vào thanh ứng dụng, rồi nhấn và giữ A để lấy cửa sổ. Sử dụng cần trái để di chuyển cửa sổ từ bên này sang bên kia hoặc lên và xuống. Sử dụng nút bấm để di chuyển lại gần và ra xa. Sau đó thả A. Trỏ chuột vào thanh ứng dụng. Bấm chuột trái và giữ để lấy cửa sổ, sau đó sử dụng chuột để di chuyển từ bên này sang bên kia hoặc lên và xuống. Sử dụng con lăn để di chuyển cửa sổ lại gần hoặc ra xa. Thả nút chuột.
Di chuyển đối tượng 3D Trỏ vào đối tượng, sau đó kéo và giữ nút bấm để lấy đối tượng. Di chuyển theo bất kỳ hướng nào bằng bộ điều khiển, sau đó thả nút bấm. Nhìn vào đối tượng, rồi nhấn và giữ A để lấy đối tượng. Sử dụng cần trái để di chuyển cửa sổ từ bên này sang bên kia hoặc lên và xuống. Sử dụng nút bấm để di chuyển lại gần và ra xa. Sau đó thả A. Trỏ chuột vào đối tượng. Bấm chuột trái và giữ để lấy đối tượng, sau đó sử dụng chuột để di chuyển từ bên này sang bên kia hoặc lên và xuống.  Để di chuyển đối tượng đến gần hoặc ra xa, hãy sử dụng con lăn. Thả nút chuột.
Xoay hoặc đổi kích cỡ cửa sổ ứng dụng Trỏ một bộ điều khiển vào thanh ứng dụng và bộ điều khiển kia vào bất cứ nơi nào trên cửa sổ. Nhấn giữ cả hai nút bấm, sau đó di chuyển hai bộ điều khiển lại gần hoặc ra xa nhau để đổi kích cỡ. Để xoay, hãy di chuyển một bộ điều khiển về phía bạn và bộ điều khiển kia ra xa bạn. Thả các nút bấm. Chọn Điều chỉnh  trên thanh ứng dụng. Nhìn vào góc của khung điều chỉnh, rồi nhấn A để chọn. Sử dụng cần trái để đổi kích cỡ cửa sổ.

Chọn Điều chỉnh  trên thanh ứng dụng. Chọn và giữ góc của khung điều chỉnh, sau đó sử dụng chuột để đổi kích cỡ cửa sổ.

Xoay hoặc đổi kích cỡ đối tượng 3D Trỏ cả hai bộ điều khiển vào đối tượng. Nhấn giữ cả hai nút bấm, sau đó di chuyển hai bộ điều khiển lại gần hoặc ra xa nhau để đổi kích cỡ. Để xoay, hãy di chuyển một bộ điều khiển về phía bạn và bộ điều khiển kia ra xa bạn. Chọn Điều chỉnh  trên thanh ứng dụng, sau đó di chuyển đối tượng bằng cách sử dụng thanh bên trái. Chọn Điều chỉnh  trên thanh ứng dụng, sau đó chọn và giữ đối tượng rồi sử dụng chuột để di chuyển đối tượng.
Cuộn trong cửa sổ ứng dụng Kéo và giữ nút bấm, sau đó di chuyển bộ điều khiển lên hoặc xuống.  Sử dụng D-pad. Sử dụng con lăn chuột.
Phóng to hoặc thu nhỏ trong cửa sổ ứng dụng Kéo cả hai nút bấm, sau đó di chuyển bộ điều khiển lại gần hoặc ra xa nhau. Kéo nút bấm phải để phóng to và nút bấm trái để thu nhỏ. Sử dụng con lăn chuột trong khi nhấn giữ phím CTRL trên bàn phím.
Mở menu Nhấn nút Menu . Nhấn nút Menu . Bấm chuột phải.

 

Khi bộ điều khiển rung và sáng đèn, điều đó có nghĩa là gì?

Bộ điều khiển thông báo cho bạn về hoạt động đang thực hiện bằng cách rung và nhấp nháy đèn LED. 

Khi bộ điều khiển như thế này Có nghĩa là
Đèn LED bật và bộ điều khiển rung một lần Đang bật
Đèn LED tắt và bộ điều khiển rung hai lần Đang tắt
Đèn LED nhấp nháy 3 giây 1 lần Đang ở chế độ ngủ
Đèn LED nháy chậm theo xung và bộ điều khiển rung một lần Đang vào chế độ ghép nối
Bộ điều khiển rung một lần Đang kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi PC của bạn
Đèn LED sáng mạnh Các bộ điều khiển được theo dõi bằng mắt kính
Đèn LED sáng mờ Các bộ điều khiển không được theo dõi bằng mắt kính
Bộ điều khiển rung 3 lần và sau đó tắt Mức pin sắp hết
Vòng đèn LED trong và ngoài nhấp nháy xen kẽ nhau Đang cập nhật