Ngày 25 tháng 9 năm 2017—KB4040724 (HĐH Bản dựng 15063.632)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Các cải tiến về độ tin cậy và bản sửa lỗi cho kết nối mạng di động.
  • Khắc phục sự cố ở Microsoft Edge trong đó vào lần khởi chạy đầu tiên sau khi cài đặt KB4038788 hay định kỳ sau đó, người dùng có thể thấy sự cố hiệu suất hoặc không phản hồi cho đến lần khởi chạy trình duyệt tiếp theo.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4040724.