Sử dụng Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp

Áp dụng cho: Windows 10

Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp là ứng dụng trên máy tính sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Windows Mixed Reality. Nó cũng là trung tâm lệnh trên PC cho trải nghiệm thực tế kết hợp.

Trong Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp, bạn có thể:

 • Hiển thị truyền trực tuyến chế độ xem trong mắt kính (chỉ dành cho Windows Mixed Reality Ultra). Để bật và tắt ứng dụng này, hãy chọn Ngừng xem trước hoặc Bắt đầu xem trước. (Bạn cũng có thể bật và tắt xem trước từ menu Bắt đầu của thực tế kết hợp.)
 • Xem trạng thái của mắt kính và bộ điều khiển. Chọn Menu  để xem tất cả thông tin.
 • Thiết lập bộ điều khiển mới. Chọn Menu  > Thiết lập bộ điều khiển.
 • Bật hoặc tắt ranh giới. Chọn Menu  > Bật / Tắt Ranh giới. (Nếu tắt ranh giới, bạn sẽ cần ở nguyên một vị trí vì sự an toàn.)
 • Tạo ranh giới mới. Chọn Menu  > Chạy thiết lập.
 • Truy cập vào ảnh thực tế kết hợp của bạn. Chọn Menu  > Xem ảnh thực tế kết hợp
 • Tải các ứng dụng và trò chơi thực tế kết hợp. Chọn Menu  > Tải ứng dụng thực tế kết hợp.

Khắc phục sự cố chung

Nếu bạn gặp sự cố hoặc nhận được thông báo lỗi trong khi sử dụng Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp, hãy thử các giải pháp sau.

Khởi động lại Windows Mixed Reality

 1. Ngắt kết nối mắt kính khỏi PC (cả hai cáp).
 2. Khởi động lại PC, rồi kết nối lại mắt kính.

Đảm bảo PC nhận diện mắt kính

Nếu việc khởi động lại không có tác dụng, hãy đảm bảo PC đã nhận diện mắt kính. Chọn Bắt đầu , nhập trình quản lý thiết bị trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn trình quản lý trong danh sách. Mở rộng Thiết bị thực tế kết hợp và xem mắt kính có được liệt kê hay không. 

Nếu mắt kính không có trong danh sách, hãy thử cách sau:

 • Cắm mắt kính vào các cổng khác trên PC, nếu có.
 • Kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mới nhất từ Windows Update.
 • Gỡ cài đặt và cài đặt lại Windows Mixed Reality:
  1.  Ngắt kết nối mắt kính khỏi PC (cả hai cáp).
  2. Chọn Cài đặt  > Thực tế kết hợp > Gỡ cài đặt.
  3. Bỏ ghép nối bộ điều khiển chuyển động: chọn Cài đặt  > Thiết bị  > Bluetooth & thiết bị khác . Chọn từng bộ điều khiển, rồi chọn Xóa thiết bị.
  4. Để cài đặt lại Windows Mixed Reality, hãy cắm lại mắt kính vào PC.

Thông báo lỗi thường gặp

Dưới đây là một số cách có thể thử cho thông báo lỗi mà bạn có thể thấy.

Nếu bạn thấy thông báo này Hãy thử thực hiện việc này
Kiểm tra cáp USB Kết nối mắt kính với cổng USB khác (và đảm bảo đó là cổng SuperSpeed USB 3.0). Ngoài ra, hãy thử tháo bất kỳ bộ mở rộng hoặc hub nào giữa mắt kính và máy tính.
Kiểm tra cáp màn hình

Hãy thử cách sau:

 • Kết nối mắt kính với DisplayPort 1.2 trở lên hoặc HDMI 1.4 trở lên. Đảm bảo cổng tương ứng với cạc đồ họa tiên tiến nhất trên PC.
 • Nếu bạn đang sử dụng bộ điều hợp, hãy đảm bảo bộ điều hợp có khả năng 4K.
 • Hãy thử sử dụng cổng HDMI khác.
 • Nếu bạn có màn hình bên ngoài và đã cắm vào cổng HDMI, thì thay vào đó hãy cắm vào DisplayPort và sử dụng cổng HDMI cho mắt kính.
Đã xảy ra sự cố Làm theo các bước khắc phục sự cố chung ở trên.