Thiết lập Windows Mixed Reality

Áp dụng cho: Windows 10

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi lần đầu tiên bạn thiết lập Windows Mixed Reality. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy xem Câu hỏi Thường Gặp về Thiết lập Windows Mixed Reality.

Chuẩn bị sẵn sàng

Để chạy Windows Mixed Reality, bạn sẽ cần:

  • Mắt kính thực tế ảo thực tế kết hợp tương thích. Tìm hiểu thêm
  • Một PC tương thích Windows Mixed Reality có cổng chính xác cho mắt kính
  • Bộ điều khiển chuyển động, bộ điều khiển Xbox hoặc chuột và bàn phím
  • Tai nghe có micrô (nếu mắt kính không có micrô được tích hợp sẵn)
  • Không gian lớn, mở

Thiết lập

Chuẩn bị không gian (bao gồm cả không gian phía trên đầu bạn). Đảm bảo không có chương ngại vật, mối nguy hiểm hoặc các vật dễ vỡ trong khu vực bạn sắp sử dụng. Không thiết lập ở đầu cầu thang hoặc bên dưới quạt trần thấp. Loại bỏ các đồ dễ vỡ và chướng ngại vật ra khỏi khu vực và đảm bảo bạn cũng như bất kỳ ai sử dụng mắt kính đều đọc và hiểu hướng dẫn an toàn.

Bắt đầu thôi!

Khi không gian của bạn đã sẵn sàng, hãy cắm mắt kính, nhưng đừng đeo vào vội—trước tiên, chúng tôi cần thực hiện một số thiết lập trên PC của bạn. Chúng tôi sẽ chạy kiểm tra PC, tải xuống một số phần mềm, kết nối các bộ điều khiển và tạo ranh giới để giúp bạn tránh các chướng ngại vật.

Sau đó sẽ đến phần hấp dẫn—đeo mắt kính vào và đi vào thế giới thực tế ảo kết hợp. Cortana sẽ đợi sẵn ở đó để hướng dẫn bạn tham quan. Chúc bạn vui vẻ!